Go to main content.

 

Benefity pracownicze w Alcon

 

Benefity pracownicze w Alcon

Programy świadczeń pozapłacowych stanowią integralną część naszej polityki i strategii wynagrodzeń, której celem jest przyciągnięcie i utrzymanie utalentowanych pracowników.
 

Różnorodność i otwartość

 

Różnorodność i otwartość

Promujemy różnorodność w naszym zespole, gdyż dzięki niej na każdą sytuację możemy spojrzeć z wielu perspektyw. Pozwala nam to szybciej zauważać i skuteczniej reagować na zmieniające się potrzeby naszych klientów i pacjentów.
 

Zdrowie i dobre samopoczucie

 

Zdrowie i dobre samopoczucie

To ludzie tworzą Alcon i decydują o naszym sukcesie. Troszczymy się o naszych pracowników m.in. oferując programy prozdrowotne, wpierające ich w prowadzeniu zdrowego stylu życia.
 

Kultura i wartości

 

Kultura i wartości

Nasz sukces zależy od kreatywności, zaangażowania i efektywności naszych pracowników. Kultura, którą współtworzymy wspiera wzajemne zaufanie, współpracę i innowacyjne myślenie, które pomagają pracownikom w osiąganiu ich celów.
 

 
Rozwój kariery
Wspieramy naszych pracowników w ich rozwoju zawodowym - opracowujemy indywidualne plany rozwoju i programy szkoleń, które łączą potrzeby Alcon z aspiracjami tworzących ją ludzi.

Spełniamy najwyższe światowe standardy w obszarze human resources, czego potwierdzeniem jest certyfikat Top Employer Polska i Top Employer Europa. Otrzymaliśmy to wyróżnienie, ponieważ dzięki wyjątkowym praktykom HR tworzymy środowisko pracy, które na pierwszym miejscu stawia dobro i rozwój naszych pracowników.
Top Employer Poland 2021
Top Employer Europe 2021