Go to main content.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Mother and daughter throwing leaves into the air

Alcon pragnie świata, w którym ludzie, których dotykają problemy ze wzrokiem mają dostęp do właściwego leczenia we właściwym czasie, bez względu na miejsce w ktrórym żyją, wiek, płeć czy status ekonomiczny.

Dlaczego zdrowie oczu?

Dbanie o wzrok jest istotną częścią troski o zdrowie. Jednak zbyt często nasze oczy nie otrzymują należnej im uwagi. Wiele osób nie ma środków, aby uzyskać dostęp do opieki okulistycznej, której potrzebują, a w wielu miejscach na świecie wysokiej jakości opieka okulistyczna nie jest wcale dostępna. Brak opieki okulistycznej ma ogromny wpływ na poszczególnych ludzi i społeczeństwa, powodując utratę produktywności o wartości ponad 400 miliardów dolarów każdego roku.1 Na szczęście nie musi tak być. Wiele poważnych chorób oczu, takich jak jaskra czy zaćma można skutecznie leczyć, zapobiegajac rozwojowi ślepoty. Nieleczone choroby oczu mogą prowadzić do poważniejszych problemów z wzrokiem i ogólnym stanem zdrowia.

Potrzeba

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki okulistycznej na całym świecie pozostaje poważnym wyzwaniem. Dysponujemy narzędziami, które mogą to zmienić. Jednak bez ekspertów, partnerów oraz łatwo dostępnych, dobrze przeszkolonych i wyposażonych pracowników ochrony zdrowia wzrok i zdrowie ludzi nadal będą narażone na niepotrzebne cierpienie.

Rozwiązanie

Wiemy, że zaspokojenie tych potrzeb przekracza możliwości jednej organizacji. Rozumiemy, że rozwiązanie tego problemu wymaga znacznie więcej niż tylko dodatkowych pieniędzy, materiałów czy sprzętu. Jedynym sposobem na zwiększenie dostępności wysokiej jakości opieki okulistycznej jest tworzenie samowystarczalnych systemów opieki zdrowotnej.

 
Działalność dobroczynna
Wspieramy działalność setek organizacji dobroczynnych, których zakres działania jest spójny z naszymi celami, związanymi z prowadzeniem działalności dobroczynnej. Robimy to poprzez darowizny pieniężne, darowizny produktów i sprzętu oraz wolontariat pracowniczy.

Granty finansowe
Dobry wzrok ułatwia nam wykonywanie codziennych czynności, takich jak zakupy, gotowanie czy jazda na rowerze. Są jednak takie miejsca na świecie, gdzie jest on niezbędny do tego by zdobyć wykształcenie, prowadzić samodzielne życie czy wykonywać pracę zarobkową. Niestety, nie mając dobrego dostępu do opieki okulistycznej, wielu ludzi doświadcza jego znacznego osłabienia lub zupełnej utraty.
Alcon nie ustaje w wysiłkach, by to zmienić, m.in. wpierając finansowo realizację programów i projektów, opracowanych i realizowanych w celu poprawy dostępu do dobrej jakości opieki okulistycznej w ponad 90 krajach na całym świecie. Wspieramy też finansowo inicjatywy, które służą rozwojowi lokalnych społeczności, do których należymy.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej o tym, jak można ubiegać się o nasze granty finansowe.
 

 
Darowizny produktów i sprzętu
Alcon przekazuje leki i urządzenia klinikom okulistycznym, które pomagają pacjentom z całego świata. Dzięki naszemu wsparciu takie ośrodki mogą zapewniać długoterminową opiekę większej liczbie osób. Przekazujemy również produkty i sprzęt krótkoterminowym misjom medycznym, które oferują pacjentom badania i operacje okulistyczne oraz organizują szkolenia dla lokalnych okulistów.
Dowiedz się więcej o tym kto może otrzymać darowiznę produktów Alcon i jak się o nią ubiegać:

References

  1. “The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health: Vision Beyond 2020,” The Lancet Global Health Commission, Volume 9, Issue 4, E489-E551, April 01, 2021.