Go to main content.

Odpowiedzialne praktyki biznesowe

Employees working in lab

Wiemy, że nasza praca wywiera realny wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi. Równie ważne jak to co robimy, jest więc to, w jaki sposób pracujemy. Wiemy, że nasz sukces zależy od tego, jak zachowujemy się zarówno jako pracodawca, uczestnik rynku, jak i członek lokalnej społeczności. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o zasady etyki oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi i branżowymi.

 

Kodeks Postępowania w Biznesie

Nasz Kodeks Postępowania w Biznesie („Kodeks”) stanowi fundament, na którym opiera się szeroki program wspierania dobrych praktyk biznesowych w naszej firmie. Kodeks definiuje zasady, którymi powinniśmy się kierować w codziennej pracy. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy i członkowie Zarządu będą postępować zgodnie z wytycznymi naszego Kodeksu.


Ochrona Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów, przekazywania informacji medycznych i zapewnienia jakości.
W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub korzystając z informacji kontaktowych dostępnych tutaj.


Polityka Systemu Zarządzania Środowiskiem

W ramach wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001 – który został opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną – stosowany na całym świecie przez różne organizacje), a więc całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, rozłożenie odpowiedzialności oraz środki potrzebne do opracowywania, wdrażania i prowadzenia zarządzania w sposób uwzględniający problemy środowiska. Polityka Systemu Zarządzania Środowiskiem została zakomunikowana w organizacji i jest dostępna publicznie. Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizację niniejszej Polityki.


Strategia podatkowa Alcon Polska Sp. z o.o.

Infolinia w sprawach etyki

Alcon zachęca swoich pracowników i oczekuje od nich, by w przypadku wątpliwości związanych ze zgodnością z etyką działań swoich lub innych pracowników, kontaktowali się bezpośrednio ze swoimi przełożonymi, działem personalnym, działem prawnym i etyki biznesu lub ze specjalnie w tym celu utworzoną infolinią.
Infolinia ta jest prowadzona w niezależny sposób, obsługiwana w wielu językach i dostępna 24 h/dobę każdego dnia tygodnia. Więcej informacji na jej temat dostępnych jest na stronie Alcon.Ethicspoint.com
 

Zasady zwrotu produktów Alcon

Produkty Chirurgiczne

Produkty Vision CareInformacje dla dostawców